image

Ny asany

Ny World Trade Center Antananarivo dia mampiroborobo ny zavakanto sy ny fanatanjahantena amin'ny alalan'ny hetsika manokana ary izy no mpikarakara ny Marathon International Antananarivo.
World Trade Center Antananarivo dia misaotra ireo tambajotra iraisam-pirenenany malaza misy foibe maherin'ny telonjato any amin'ny firenena sivypolo mahery izay manokatra ny toekaren'ny Nosy Mena ho an'izao tontolo izao.

image

Ny fahatokisana omenao anay amin’ny fikarakarana ny seho ataonareo sy ny manodidina ny serasera dia midika toy izao:

• Lasa mora hita kokoa ianareo eny anivon’ireo tambazotran’ny serasera misy rehetra
• Fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana ara-sosialy sy ara-toekaren’i Madagasikara
• Fa izahay dia miandraikitra ny fampahafantarana amin’ny haino aman-jery mikasika anareo
• Mahazo tombony amin’ny fifaneraserana amin’ireo olona fantatray sy ny tambazotra nasionaly sy maneran-tany anananay.

image

Ireo hetsika natao

  • Fanomezana ny taratasy fanamarinana ho FSCTMho an’ny ViMa Woods
  • Fampiraisana sy fanamafisana ny firalahiana eo amin’ny ekipa: Fikarakarana amin’ny ankapobeny sy ny haino aman-jery
  • Atrikasa miaraka niarahan’ny PriceWaterHouse Coopers (PwC) & ny Ministry ny Angovo sy ny Solika
  • Fampisehoana nataon’i Grace Kelly teto Madagasikara
  • Ny lanonana Sweet Valentine
  • Tana International Marathon
  • Ny fanokafana ny Lalana Andohatapenaka izay tetikasan’ny Filoham-pirenena

Address

World Trade Center Tana
Explorer Business Park
BP 12 128 – Ankorondrano
101 Antananarivo – Madagascar

E-mail: contact@wtctana.com