Raha te hifandray aminay

Raha te hametraka fanontaniana ianao dia fenoy ilay taratasy fifandraisana etsy ambany. Hiezaka mafy izahay ny hanome valiny anareo arak’izay haingana indrindra.