slides

Manangana Madagasikara Vaovao

slides
slides

Manangana Madagasikara Vaovao

Vina sy Iraka

Hatramin’ny fotoana nananganana azy ny Vision Madagascar (ViMa) dia nikatsaka hatrany ny mba ho mpisehatra misongadina ho amin’ny fampivelarana an’izany atao hoe: “Madagasikara vaovao”. Izany hoe firenena izay hahafahan’ireo orinasa tsy miankina handray anjara amin’ny fanatsarana ny kalitaon’ny fiainan’ny Malagasy. Mivoitra hatrany amin’ny sahanasa ataon’i ViMa avokoa noho izany ny teny filamatray izay milaza hoe, “Hanangana Madagasikara vaovao”.
Mitsinjo hatrany ny kalitao izahay mba ho fanoitra ho enti-mifaninana ary ny fanamby no mahatonga fivoarana. Tanjona apetrakay hatrany ny mampiasa ny fahaiza-mamorona anananay mba hamoahana vahaolana vaovao amin’ny kalitao avo lenta ho an’ireo mpanjifanay.
Ny hany fanalahidin’ny fahombiazan’ny ViMa dia noho ny fitondrana ny hery, ny fahaiza-manao ary ny traikefa rehetra mba hanome vokatra tsy misy kianina sy mahafa-po ho an’ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa.

Ny soatoavina lalainay

Mifototra amin’ny fiaraha-mientan’ny ekipa, ny toetra tomponandraikitra ary fifanajana ny eo anivon’ny ViMa. Ny lehilahy sy ny vehivavy eo anivon’ny ViMa no isan’ny andry iorenan’ny vondrona ary ny faneken’izy ireo hampandroso an’i Madagasikara no manampy amin’ny fikatsahana vahaolana sy fahafaham-po eo amin’ireo mpanjifanay.
Mianoka amin’ny fanajana ny hafa, ny tenanay ary ny tontolo iainana ny ViMa. Manaraka fiofanana izahay mba hahazoana fahalalana bebe kokoa ary hanatsarana bebe ny asa aman-draharahan’izy ireo.

image
Niorina 1991

Vaovao

  • Welcome to our new website! Here, you will be able to read about our companies, read news updates and get contact information. We’ll keep you posted!
More

Ireo mpiara-miasa

" alt="Team5"/>

ViMa regards diversity as an asset, and are commited to not discriminate on age, gender,origin and opinions.

" alt="Team4"/>

Our employees multiple profiles, functions and nationalities are undeniable strength for the company.

" alt="Team3"/>

We are looking for pragmatic and creative talents with leadership skills a strong ability to adapt.

" alt="Team2"/>

Offering each incomparable carrer opportunities, the diversity of our activities is certain appeal for candidates.

" alt="Team1"/>

We aim to attract, recruit and develop the best people regardless of their level of experience.