image

Ny Asany

Vima Mining dia mitazona ny fahazoan-dalana hitrandraka arena an-kibon'ny tany "Greenfield" izay manamarina ny fiarovany ny mpiara-belona sy ny tontolo iainana.