image

Ny asany

Maniry ny handray anjara lehibe amin’ny taona ho avy ny ViMa Dis amin’ny fanondranana ny vokatra malagasy tsara indrindra sy y fitondrana vokatra tsara vaovao avy any ivelany ho an'ny mpanjifa malagasy.
Mikasa ihany koa izahay hanao ny fanaterana ny entana amin'y fomba vaovao.

Adiresy

ViMa Dis
Lot II J 172 J – Alarobia
101 Antananarivo – Madagasikara
Tél. +261 (0)32 11 737 38

Mail :  frederika.be@visionmadagascar.com