image

Fampidirana

Ny sampana ViMa Hydro sy ViMa Hybrid Energy dia manamafy bebe kokoa ny vina "Mamorona Madagasikara vaovao" amin'ny fanatanterahana tetikasa angovo azo havaozina manerana ny firenena.

Adiresy

ViMa Hybrid Energy

Lot II J 172 J – Alarobia
Antananarivo 101 – Madagasikara
Tél. +261 34 14 737 80

Mail : vimaserv@visionmadagascar.com